Religionen och synen på spel

Spel som vattendelare

Fonder som arbetar inom ramarna för religiösa regler har visat sig vara lyckosamma. Muslimska fonder har fungerat särskilt väl, mycket tack vare att de hå investerat i amerikanska bolån. När muslimska företag ska investera måste de först rådgöra med en Koranexpert. Det är några särskilda områden de inte får investera i, däribland alkohol och hasardspel. Religiösa fonder har ökat sitt värde från 500 miljoner till 17 miljarder på bara tio år. The Vice Fund är motpolen till religiösa fonder. De investerar i områden som kallas för syndafloden. Hasardspel tillhör syndfonden, likaså vapenindustrin och alkoholindustrin.

Religioner har olika förhållningssätt till spel. Protestantiska frikyrkor har en negativ inställning till spel; kortleken kallades till och med för ”djävulens bönebok” av väckelsepredikanter i Sverige under 1800-talet. De menade att hederligt arbete gav personlig vinning, inte spel. Hinduismen är av samma negativa inställning och där anses spelare vara orena och därför kommer de inte uppnå nirvana.

Sedan finns det religioner som är mer toleranta, som judendomen och den katolska kyrkan. Dock finns det olika nyanser inom respektive religion. Judendomen ställer sig likgiltig till spel överlag, men staten Israel har förbjudit kasinon. Inom den katolska kyrkan råder också delade meningar, där Irland är ett annat land som förbjudit kasinon. USA är ett land där stora skillnader förekommer inom landet eftersom staterna har olika lagstiftningar.

Muslimska länder är i regel motståndare till hasardspel. Indonesien, Saudiarabien, Pakistan och Syrien har dessutom förbjudit spel. Turkiet, landet som sammanbinder väst med öst, är dock ett muslimskt land med lättsammare inställning till spel. Till skillnad från tidigare nämnda muslimska länder tillåter Turkiet spel.

Du behöver dock inte viga ditt liv till religioner. Om du inte är av den åsikten att hasardspel tillhör syndafloden, eller att kortspel är djävulens bönebok och tror att du kommer uppnå nirvana ändå om du bara så vill, då kan du besöka Casinobonus24.se för att se olika bonusar som spelbolag erbjuder. Till och Moses gillade ju lotter och spel.

spel