Kyrkornas lotterier

Lotterier är accepterat inom den kristna kyrkan

Det finns olika former av lotterier. Gemensamt är att de handlar om tur snarare än skicklighet; det är med andra ord slumpen som avgör huruvida du vinner eller ej. Eftersom det inte är ett skicklighetsspel har alla samma förutsättningar och därför lika stora chanser att vinna. Försäljning av lotter har i mannaminne haft en stark anknytning till föreningslivet och Bingolotto är det mest typiska av exempel. På högtider har tombolan eller lottringen haft en självklar plats, exempelvis på julmarknader.

Precis som inom föreningslivet har lottförsäljning varit av stor vikt för kyrkan. Att sälja lotter har varit en anledning att få fler att bidra med något litet, eftersom människor lockas av att vinna, om än något litet. Priset för en lott är sällan stor för den enskilde, men för kyrkans del innebär det många bäckar små. Inom kristendomen är det allmänt accepterat med spel och lotter, även om man är tvungen att veta sina gränser.

Moses sägs ha tillskansat sig landområden väster om floden Jordan med lotter. Och det där har levat kvar sedan dess; Svenska Kyrkan har en förkärlek till lotter. Oavsett högtid finns det lotter att köpa i kyrkan. Dock handlar det inte om stora summor åt endera hållet. Pengarna som kyrkan intjänat på lotteriförsäljning går sedan till välgörande ändamål, och är därför en viktig del i verksamheten. Kyrkan hjälper utsatta i samhället, exempelvis flyktingar, och pengar från lotter är till stor hjälp för arbetet.

Lotterier skapar en gemenskap. Du vet att lotten inte kommer ge dig miljonen du drömmer om, men du vet att pengarna du investerar kommer vara till större nytta någon annanstans. Lotterier fungerar också som ett smörjmedel mellan människor på olika tillställningar, eftersom ett samtalsämne skapats och dessutom en sammanhållning. Till syvende och sist handlar kyrkornas lotterier i slutändan om att samla in pengar till välgörande ändamål – och det är anledning nog till att köpa åtminstone en lott.

lotterier