Upptäcka världen som missionär

Missionär och utbildningen som krävs

Att vara missionär innebär att dela med sig av sin kunskap och budskapet om Jesus Kristus. Genom otaliga missioner, stora som små, har systerkyrkor bildats runt om i världen över åren. Den som vill bli missionär måste först godkännas av ansvariga på Svenska Missionskyrkans missionsavdelning. Ansvarige utvärderar lämpligheten hos den sökande och tar efter det beslutet huruvida den sökande lämpar sig eller ej. Förhoppningsvis lever den sökande upp till de krav som ställs och kan därefter påbörja sin utbildning för att bli missionär.

Det hör till vanligheterna att man innan tjänsten som missionär gjort en yrkesutbildning och även erfarenhet av arbete utom Sveriges gränser. Det är av stor vikt att den som reser som missionär har erfarenhet av livet och av världen. Missionskyrkan erbjuder både volontärarbete och praktik i många av världens länder. För att arbeta som volontär eller få praktik via Missionskyrkan måste viss kunskap i det språk som talas och den kultur som efterlevs i landet du tänker besöka uppvisas. Annars riskerar din tid som missionär inte bli så meningsfull som den borde.

Missionskyrkan har en missionsarbetarkurs att erbjuda. Den kräver dock särskild efterfrågan för att bli av. Svenska Missionskyrkans Ungdomsförbund (SMU) har dessutom en kompletterande utbildning för den som är intresserad av att bli missionär. SMU skickar dessutom volontärer och praktikanter till systerkyrkor under ett halvår, ibland upp till åtta månader. Innan avfärd erbjuds en inledande kurs över en månad.

Den finns således stora möjligheter för den som vill upptäcka världen som missionär. För att bli en god missionär behöver du vara övertygad om din tro och inspireras av att upplysa andra och omvända dem. Att vara ute i världen är inspirerande nog, men du måste också fylla resan med en mening. Det finns många platser att besöka som missionär; Afrika är ur ett historiskt perspektiv vanligt resmål för missionärer. Bida din tid och se vart Herren för dig.

missionär